ჩვენ შესახებ

ჩვენ ვართ გამოცდილი პროფესიონალების კარგად მოტივირებული გუნდი, რომლის მიზანია სწორად, ხარისხიანად და მარტივად მოვახდინოთ სახელმწიფო რეგულაციების და საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა ქართულ რეალობაში, რომელიც იქნება საფუძველი უსაფრთხო და ეკოლოგიურად სუფთა გარმოს შესაქმნელად. გამომდინარე იქედან რომ საამშენებლო ან სარეაბილიტაციო სამუშაოები თავისთავად მოიცავს საკმაოდ რთულ პროცესს, ჩვენი მიზანია რომ ყველა რისკი იყოს მინიმუმამდე დაყვანილი, ჩვენ ვთვლით რომ კარგად მომზადებული გუნდი და სწორად დაგეგმილი სამუშაო არის გარანტი იმისა რომ არც გარემო და არც ადამიანები არ დაზიანდებიან , რადგან არცერთი პროექტი ამად არ ღირს.